Местоположение и връзки
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

7 km

 

ОТ ЛЕЩЕН

12 km

 

ОТ КОВАЧЕВИЦА

45 km

 

ОТ БАНСКО

 с. Марчево, общ. Гърмен

+359 899928637

+359 877699499

office@einstein-house.bg

Обратна връзка